Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів. Додаток 6.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виховання – це цілеспрямоване керування процесом розвитку особистості, соціально організована діяльність з формування й розвитку свідомості і самосвідомості дитини, формування моральної позиції та її закріплення в поводженні. Зміст виховання вибудовується на основі базових духовних цінностей моралі, що включає в себе чесність, справедливість, людяність.
Молодший шкільний вік, як ніякий інший етап шкільної освіти, багатий ресурсами, які треба вчасно виявити, підтримати і розвинути. Молодших школярів відрізняє сильна пластичність, їхня готовність приймати і наслідувати, випробовувати себе, довіра до батьків, учителів, надзвичайна природна допитливість і емоційність. Все це створює унікальні можливості для повноцінного виховання, навчання і розвитку дітей цього віку.
Надзвичайно важливо саме в цей період цілеспрямовано і системно впливати на виховання і розвиток конкретних якостей дитячої особистості. Потрібно виявляти і якомога повніше реалізовувати виховний, розвиваючий, творчий потенціал школяра.
Задача виховання полягає в тому, щоб допомогти дитині здійснити вибір поведінки на основі свідомої дії відповідно до духовних, моральних цінностей суспільства.
Багато років система виховання школи в цілому, й класу зокрема, будувалася на основі повного керування з боку держави. Вона припускала повне підпорядкування учня диктату дорослого, породжувала утриманство й пристосовництво учня в спілкуванні з дорослими, однолітками й самим собою. Сучасна система виховання виходить із ідеї співробітництва дорослих і дітей з метою забезпечення самостійного розвитку учня. Система виховання, що сприяє вихованню в людини поваги до себе, стає основою для формування особистості, здатної приймати самостійно рішення й нести за них відповідальність.
Основними програмними орієнтирами щодо виховання особистості, визначеними в Законі України ,,Про освіту“, Державній національній програмі ,,Освіта“, Національній доктрині розвитку освіти, Концепціях національного, громадянського виховання, є виховання ,,свідомого громадянина, патріота, набуття школярами соціального досвіду, високої культури взаємовідносин, формування в молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури“.
Програма виховної роботи ,,Світ, в якому ти живеш“ для учнів 1-4 класів розрахована на чотири роки навчання, в якій передбачено активне залучення школярів до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства.
Програма включає такі розділи:
- Здоров’я – найбільше богатство людини.
- Роде наш красний, роде наш прекрасний.
- Природу пізнай, її вивчи і оберігай.
- Мій рідний край – моя історія жива.
- Пізнаємо себе і світ навколо нас.
Мета програми: сприяти особистісному зростанню кожної дитини як творця і проектувальника власного життя, формування у вихованців цінностей, ідеалів, пріоритетів, що сприяють гармонізації та гуманізації відносин між нею та довкіллям.
Завдання програми:
- розвиток гармонійної особистості з високим національним культурним
потенціалом, розвинутим почуттям прекрасного, естетичним
світосприйняттям;
- виховання любові до рідного краю, бережливого відношення до всього
живого, формування нового природоохоронного світогляду, сприяння
поліпшенню екологічного середовища, в якому живе дитина;
- розвиток фізично і психічно здорової особистості, запобігання
формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної
поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх
діяльністю;
- усвідомлення учнями національної ідентичності, належності до
українського народу, здобутків духовної культури попередніх поколінь
українців, формування толерантного ставлення до історії культури і
традицій свого народу.
Змістом програми передбачено використання таких форм роботи: бесіди, рольові ігри, конкурси, вікторини, екскурсії, анкетування, години спілкування (ГС), спортивні змагання, виховні години, художні виставки, заняття: екскурсії, усні журнали, колективні творчі справи (КТС), ,,круглі столи“, свята, експозиції малюнків.
Очікувані результати:
- формування ціннісного ставлення до природи як загальнонаціональної
цінності;
- забезпечення особистісного зростання учнів;
- вироблення навичок здорового способу життя;
- вироблення вмінь культури поведінки;
- формування засад шанобливого ставлення до народних традицій,
ціннісного ставлення до членів родини;
- утвердження в свідомості учнів високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння духовної спадщини.

І. Здоров’я – найбільше богатство людини
Єдина краса, яку я знаю − це здоров’я
Г.Гейне
Завдання:
- збереження власного здоров’я;
- прагнення до виховання волі, характеру;
- сприяння подолання шкідливих звичок;
- активне залучення до занять фізкультурою і спортом;
- формування дбайливого ставлення до власного здоров’я.

1 клас

Бесіда „Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати, а звечора рано лягати“.
Орієнтовний зміст: режим дня, його важливість для здоров’я; як дотримуюсь режиму дня; колективне складання режиму дня.
Моделювання життєвих ситуацій „Один вдома“.
Орієнтовний зміст: інсценізація „Один вдома“, „Непрохані гості“,
„Несподіваний дзвоник“.
Година спілкування (ГС) „Ледащо не годиться нінащо“.
Орієнтовний зміст: читання уривку з казки „Мийдодір“, подорож до країни Чистоти і її жителів; інсценізація „Це ми – Мікроби. Можна до вас?“
Операція „В гостях у королеви Чистоти“.
Орієнтовний зміст: оцінювання охайності учня: зовнішній вигляд, мої підручники, зошити, портфель, парта.
Практична робота „Веселята-здоров’ята“.
Орієнтовний зміст: рухливі ігри ,,Горюдуб“, „Квач“, „Білки, жолуді, горіхи“.
Гра „Ми грибочки невеличкі“.
Орієнтовний зміст: у нас в гостях – гриби (їстівні, неїстівні); спільне та відмінне; як не помилитися.
Ранок „Веселята-здоров’ята“.
Орієнтовний зміст: читання віршів, зустріч з Михайликом-Охайликом та Юлею-Бруднулею, поради „Здоров’ятка” та його помічників.
Практична робота „Бережіть здоров’я змалку“.
Орієнтовний зміст: вправи для відпочинку очей; вправи для відпочинку рук; вправи на координацію рухів.
Конкурс на кращий комплекс вправ для ранкової зарядки.
Орієнтовний зміст: представлення власних комплексів зарядки, визначення переможців, розучування кращого комплексу вправ.
Спортивне свято „Веселята-грайлики“.
Орієнтовний зміст: спортивні естафети, представлення команд; спортивні естафети; підсумок; нагородження.

2 клас

Анкетування ,,Ти і твої друзі“.
Орієнтовний зміст: бесіда ,,Ставлення до оточуючих і до самого себе“, анкетування, підсумок.
Бесіда ,,У гостях у Мийдодіра“.
Орієнтовний зміст: мої друзі зубна щітка, паста, мило, шампунь; робота патрулів гігієни в класі.
Практична робота ,,Здоровий бідний щасливіший хворого короля“.
Орієнтовний зміст: моделювання поведінки з інфекційними хворобами.
Зустріч з лікарем ,,Із ста доріг − одна моя“.
Орієнтовний зміст: у шкільному медичному кабінеті, бесіда з медсестрою, знайомство з медичними професіями.
Обмін думками ,,Щоб бути здоровими, треба…“
Орієнтовний зміст: правила особистої гігієни, гігієна харчування, правила загартування.
Гра ,,Лікар Айболить“.
Орієнтовний зміст: зачитування листа від лікаря Айболита; поради Айболита; гра з м’ячем ,,Корисно-не корисно“.
Операція ,,Неслухняний віник“.
Орієнтовний зміст: школа − дім, а я − господар у нім; як ми чергуємо; генеральне прибирання.
Практична робота ,,В здоровому тілі − здоровий дух“.
Орієнтовний зміст: загартування на свіжому повітрі, комплекс вправ.
Спортивна конкурсна програма „Веселка здоров’я“.
Орієнтовний зміст: привітання команд; конкурси, підведення підсумків, нагородження.
Веселі старти „Веселята-здоров’ята“.
Орієнтовний зміст: формування команд (батьки, діти), привітання команд, естафети, підведення підсумків, нагородження переможців.

3 клас

Практична робота ,,Паровозик здоров’я“.
Орієнтовний зміст: значення ранкової гімнастики, розучування вправ ранкової гімнастики, конкурс.
Бесіда ,,Людина народжується здоровою, всі хвороби приходять з їжею“.
Орієнтовний зміст: значення повноцінного харчування, продукти-друзі, продукти-вороги, гігієна харчування.
Операція ,,Веселята-нехворійки“.
Орієнтовний зміст: інструктаж по техніці безпеки під час прибирання, розподіл доручень і наведення порядку, підведення підсумків.
Година спілкування ,,Все в твої руках“.
Орієнтовний зміст: правила безпечної поведінки, вікторина ,,Вдома сам“.
Практична робота ,,Ти спілкуєшся“.
Орієнтовний зміст: моделювання ситуацій у магазині, в лікарні, в бібліотеці, культура спілкування як умова збереження здоров’я.
Свято ,,Козачата“.
Орієнтовний зміст: подорож в історію козацтва, формування команд, конкурси, ігри, змагання, підсумки, нагородження.
ГС ,,Веселята-здоров’ята“.
Орієнтовний зміст: режим дня і сила волі, чи все у мені так, виховання і самовиховання.
Зимові розваги ,,Веселята-забавлята“.
Орієнтовний зміст: катання на санках, ліплення Сніговиків, конкурс ,,Кращий сніговик“.
Конкурс ,,Посміхайтесь частіше“.
Орієнтовний зміст: виставка творчих робіт ,,Як я дбаю про своє здоров’я“.
Спортивна конкурсна програма ,,Спортландія“.
Орієнтовний зміст: відбіркова конкурсна програма (батьки, діти), півфінал, фінал, підведення підсумків.

4 клас

Усний журнал ,,Радіація“.
Орієнтовний зміст: наслідки Чорнобильської трагедії для людей, як вберегти своє здоров’я від наслідків радіаційного забруднення, тренування.
Бесіда ,,Небезпечні речовини“.
Орієнтовний зміст: отруйні та пожежонебезпечні речовини, як розпізнати небезпечну речовину, правила техніки безпеки.
Практична робота ,,Знайомство з Шапокляк“.
Орієнтовний зміст: шкідливі звички, профілактика шкідливих звичок, моделювання ситуації протидії шкідливим звичкам.
ГС ,,Найцінніший скарб – здоров’я“.
Орієнтовний зміст: бережи здоров’я змолоду, піклування держави про здоров’я дітей.
Круглий стіл ,,Варимо борщик“.
Орієнтовний зміст: повідомлення про значення правильного харчування для здоров’я людини, презентація учнями страв здорового харчування, гра ,,Впізнай за смаком“, підсумок.
Практичне заняття ,,Святкова їжа“.
Орієнтовний зміст: презентація групами учнів святкових страв, дегустація та підведення підсумків.
Диспут „ Культура спілкування“.
Орієнтовний зміст: ,,Один за всіх, всі – за одного“, допомога ближньому, малюнок ,,Подруга – квітка“.
Спортивні змагання ,,Турнір друзів“.
Орієнтовний зміст: формування команд, конкурси, ігри, змагання, підведення підсумків.
Фотовиставка ,,Як ми відпочиваємо“.
Орієнтовний зміст: виставка фоторобіт, розповіді дітей, визначення найцікавішої роботи, нагородження переможця.
Малі олімпійські ігри ,,Веселята-спортсмени“.
Орієнтовний зміст: відкриття малих олімпійських ігор, представлення команд (батьки, діти), спортивні змагання, підсумки та нагородження, закриття Малих олімпійських ігор.

ІІ. Роде наш красний, роде наш прекрасний
Я чую, як в мені
Живуть далекі дні –
Прапрадіди далекі в сивині
І .Драч
Завдання:
- створення умов духовного спілкування дітей і батьків;
- виховання в дусі народних традиції, звичаїв;
- виховання поваги до старших членів родини;
- сприяння особистісному зростанню кожної дитини;
- формування національної самосвідомості.

1 клас

Екскурсія ,,Школа – наш дім“.
Орієнтовний зміст: правила поведінки в школі. Ознайомлення дітей з
територією школи, знайомство з класною кімнатою.
Словник чарівних слів.
Орієнтовний зміст: запис чарівних слів; хто більше назве чарівних слів.
Бесіда ,,Люби і знай свій рідний край“.
Орієнтовний зміст: Україна − земля твоїх предків, моє село − її частинка, в чому виявляється любов до Батьківщини.
Виставка-конкурс ,,Моя родина“.
Орієнтовний зміст: виставка дитячих малюнків, розповіді дітей, підсумок.
Рейд-огляд ,,А що в моєму портфелику“.
Орієнтовний зміст: необхідні речі для навчання, мої та шкільні речі; як берегти шкільне майно.
Бесіда ,,Воно належить мені, але інші вживають його частіше“.
Орієнтовний зміст: походження та значення імен учнів.
Виставка ,,Український рушник“.
Орієнтовний зміст: розповідь мам і бабусь про родинні традиції пов’язані з рушником.
Зустріч з бабусями та дідусями ,,Бувальщини з нашої юності“.
Орієнтовний зміст: знайомство з найстаршими членами сім’ї.
Бесіда ,,Дерево міцне корінням, а людина друзями“.
Орієнтовний зміст: що можу зробити я, щоб нам жилося добре. Родинне свято ,,В сімейному колі“.
Орієнтовний зміст: конкурсно-розважальна програма з батьками (ігри, розваги).
2 клас

Усний журнал ,,Наша Батьківщина – рідна Україна“.
Орієнтовний зміст: 1 сторінка: я – син своєї землі, 2 сторінка: українці за кордоном ; 3 сторінка: славетні українці.
Конкурс ,,Моє родовідне дерево“.
Орієнтовний зміст: конкурс родинних дерев, знання родинного дерева.
Вікторина ,,Професій багато на світі“.
Орієнтовний зміст: знайомство з професіями батьків.
Виставка ,,Скарби бабусиної скрині“.
Орієнтовний зміст: виставка речей із бабусиних скринь (одягу, рушників, речей побуту).
Екскурсія ,,Моя вулиця“.
Орієнтовний зміст: презентація вулиці, огляд усіх вулиць.
Гра ,,Чарівні слова“.
Орієнтовний зміст: подорож в історію ,,Як виникли чарівні слова“, естафета ,,Передай чарівне слово“.
Бесіда ,,Як примирити ,,хочу“ і ,,треба“.
Орієнтовний зміст: що ми знаємо про права і обов’язки; мої обов’язки вдома і в школі; що я хочу і що для цього треба.
Акція милосердя ,,Хто про старших дбає, той гідною людиною зростає“.
Орієнтовний зміст: розповідь про проблеми пенсіонерів; посильна допомога школярів людям похилого віку.
Конкурс ,,Казка“.
Орієнтовний зміст: моя перша казка; мої улюблені герої; інсценізація фрагментів українських народних казок.
Ігрова програма ,,Народ скаже, як зав’яже“.
Орієнтовний зміст: гра, закінчити прислів’я; повідомлення про походження прислів’їв і приказок; представлення дітьми зібраних перлин мудрості.

3 клас

Екскурсія ,,Моє село“.
Орієнтовний зміст: розповідь про рідне село; історія виникнення; видатні люди села; повідомлення про свою улицю.
Усний журнал ,,Ми всі українці – єдина сім’я“.
Орієнтовний зміст : 1 сторінка – вікторина ,,Що я знаю про Україну“,
2 сторінка – бесіда ,,Чим я можу збагатити свою Батьківщину“,
3 сторінка – повідомлення ,,Життя українців на чужині“,
4 сторінка – твір-роздум ,,Я – українець“.
Година спілкування ,,Що таке дружній колектив“.
Орієнтовний зміст: колектив, яким він має бути; що необхідно для створення дружнього колективу; читання та обговорення оповідань В.О.Сухомлинського; розігрування ситуацій.
Бесіда ,,Дав слово – виконай його“.
Орієнтовний зміст: розгляд життєвих ситуацій; брехня та її наслідки.
Бесіда ,,Поговоримо про щедрість та доброту“.
Орієнтовний зміст: розгляд життєвих ситуацій, гра ,,Добрий дощик“.
Конкурс української пісні ,,Ой є в лісі калина“.
Орієнтовний зміст: ознайомлення із найвідомішими українськими піснями, виконання пісень учнями, батьками.
Круглий стіл ,,Традиції української кухні“.
Орієнтовний зміст: бесіда про традиції української кухні; дотримання правил техніки безпеки в ході приготування їжі, гра ,,Впізнай за смаком“.
Сюжетно-рольова гра ,,Дорогії гості у мене“.
Орієнтовний зміст: традиції української гостинності; щоб гостю було комфортно …, розігрування ситуацій ,,Можна до вас?“, підведення підсумків.
Усний журнал ,,Народні символи України“.
Орієнтовний зміст: повідомлення про народні символи; плетіння віночка із
стрічками (значення їх), дитячі пісні про калину.
Експедиція ,,Люби і знай свій рідний край“.
Орієнтовний зміст: збір інформації ,,Історія села Ревне“, традиції мого краю
(свято Івана Купала), рослинні обереги, підсумок.

4 клас
Бесіда ,,Людина починається з добра“.
Орієнтовний зміст: бесіда ,,Сім’я – школа людяності“, читання та обговорення оповідань В.О.Сухомлинського, В.Осєєвої; що робити, щоб світ став добрішим.
Година спілкування ,,Світ професій“.
Орієнтовний зміст: ознайомлення із професіями народних умільців; професії моїх батьків; ким стати хочу.
Читацька конференція ,,Легенди рідного краю“.
Орієнтовний зміст: повідомлення про історії виникнення сіл Бориспільщини та міста Бориспіль.
Колективна творча справа ,,Моя мала Батьківщина“.
Орієнтовний зміст: пошукова робота ,,Літопис рідного села“, ,,Цікаве з історії села“, перекличка повідомлень ,,Видатні односельчани“, вікторина ,,Чи знаєш ти своє село?“
Свято-зустріч ,,Шануймо честь і славу ветеранів“.
Орієнтовний зміст: ветерани – хто вони?, зустріч з ветеранами, слово вдячності – концертна програма.
Уявна подорож до столиці України.
Орієнтовний зміст: уявна подорож; заснування Києва (легенди), головна вулиця, історичні місця, виставка малюнків.
Година спілкування ,,Державні символи України“.
Орієнтовний зміст: екскурсія до куточка державності; бесіда про символи; співаємо Гімн України „Ще не вмерла Україна“.
Заняття ,,Козацькому роду нема переводу“.
Орієнтовний зміст: подорож в історію козацтва, конкурси, ігри, змагання; підсумки, нагородження.
Конкурс читців ,,Таланти твої, Україно!“.
Орієнтовний зміст: конкурс читців на краще читання віршів Т.Г.Шевченка.
Гра – подорож ,,Усна народна творчість“.
Орієнтовний зміст: інтерес до вивчення усної народної творчості.

ІІІ. Природу пізнай, її вивчи і оберігай
Я дерево, я сніг, я все, що я люблю.
І, може, це і є моя найвища сутність.
Л.Костенко
Завдання :
- формувати культуру поведінки в природі;
- виховувати бережливого ставлення до навколишнього середовища;
- розвивати гармонійні взаємини з природою;
- формувати ціннісне ставлення до природи;
- ознайомлювати учнів з основами екологічної культури.

1 клас

Бесіда ,,Наодинці з природою“.
Орієнтовний зміст: правила поведінки в природі.
Екскурсія в природу ,,Барви рідного краю“.
Орієнтовний зміст: екскурсія в парк; збір листочків.
,,Подорож порами року“.
Орієнтовний зміст: загадки, прислів’я, вірші, оповідання.
Свято осені ,,Таємниця книги природи“.
Орієнтовний зміст: легенди про назви дерев, птахів; осінні прикмети.
Гра ,,Відгадай тварину за її домівкою“.
Орієнтовний зміст: загадки, малюнки.
Операція ,,Годівничка – нашими руками“.
Орієнтовний зміст: виготовлення годівничок. Бесіда про пташок.
Виховна година ,,Без верби і калини нема Україні“.
Орієнтовний зміст: вірші, прислів’я про рослинні символи України.
Конкурс малюнків ,,Весняні квіти“.
Орієнтовний зміст: змалювання квітів на клумбах біля школи, розвиток естетичних смаків, спостережливість.
,,Аптека бабусі Медуниці“.
Орієнтовний зміст: збір лікарських трав.
Ранок ,,Дім, в якому ми живемо“.
Орієнтовний зміст: слухання музики Леонтовича, поезії Шевченка, Лесі Українки, пейзажі Яблонської.

2 клас

Урок екології ,,Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить“.
Орієнтовний зміст: поняття про живу і мертву воду. Значення води для здоров’я. Зв’язок з народними казками.
Екскурсія ,,Ревне – рідне село моє“.
Орієнтовний зміст: екскурсія та розповідь про рідне село, свою вулицю.
Година спілкування ,,Золота осінь“.
Орієнтовний зміст: прикмети осені; відліт птахів; пристосування рослин та тварин в природі.
Творча гра ,,Знай, умій, дій“.
Орієнтовний зміст: їстівні і неїстівні гриби. Як поводитись у лісі? Перша допомога при укусах комах.
Інсценізація екологічної казки О.Іваненко ,,Кисличка“.
Орієнтовний зміст: розвиток творчих здібностей учнів.
Екологічна операція ,,Встанови годівничку“.
Орієнтовний зміст: розповідь про зимуючих і перелітних птахів. Що вони їдять. Підгодівля птахів.
Конкурсна програма ,,У пташиному царстві“.
Орієнтовний зміст: відгадування голосів птахів. Вікторина ,,Птахи“.
Природоохоронна акція ,,Брати наші менші“.
Орієнтовний зміст: спостереження за птахами, конкурс шпаківень.
Свято квітів ,,Волошкове поле“.
Орієнтовний зміст: цікава абетка, хоровод квітів, плетіння віночка.
Розкажемо Івасику-Телесику про акваріумних рибок.
Орієнтовний зміст: розповідь про акваріумних рибок. Розфарбовування.

3 клас

Бліц-турнір ,,Люби і знай свій рідний край“.
Орієнтовний зміст: вікторини, кросворди, ребуси.
Екологічна подорож ,,У царстві фауни та флори“.
Орієнтовний зміст: вірші, прислів’я, казки, оповідання, загадки.
Круглий стіл ,,Від кого залежать краса і здоров’я села“.
Орієнтовний зміст: роздуми на тему.
Екологічний проект,,Люби і знай природу рідного краю“.
Орієнтовний зміст: розвиток дослідницьких здібностей учнів, розроблення маршруту екологічної стежини.
Краєзнавче лото ,,Чи знаєш ти свій рідний край“.
Орієнтовний зміст: складання пазлів.
Робота над проектом ,,Сонце – джерело життя на землі“.
Орієнтовний зміст: народна казка ,,Золота тарілочка“, збір матеріалів.
Усний журнал ,,Правила поведінки в природі“.
Орієнтовний зміст: поведінка у природі, знайомство з Червоною книгою.
Свято ,,Березень – капітан корабля“.
Орієнтовний зміст: веснянки, заклички, народні ігри.
Участь у шкільній акції ,,День довкілля“.
Орієнтовний зміст: прибирання пришкільної території.
Трудова акція ,,Посади калину біля двору“.
Орієнтовний зміст: садіння кущів. Техніка безпеки.

4 клас

Урок милування природою ,,Вже браму літа замикає осінь“.
Орієнтовний зміст: ознайомлення із законами і зв’язками в природі.
Гра ,,Поле чудес“ на тему: ,,Загадки природи“.
Орієнтовний зміст: вибір гравців, конкурсно-розважальна програма.
Гра-подорож ,,Морями, океанами“.
Орієнтовний зміст: звіт дослідників морських тварин, рослин; кросворди.
Прес-бій ,,Загроза екологічної катастрофи“.
Орієнтовний зміст: розвиток умінь і навичок збереження довкілля.
Класна година ,,Бережіть свою планету“.
Орієнтовний зміст: виставка плакатів, виступи представників груп про охорону довкілля, визначення переможців.
Виставка малюнків ,,Й оживе калина на папері“.
Орієнтовний зміст: виставка малюнків, пісні про калину, легенди, вірші.
Година спілкування ,,Лелеки – наші друзі“.
Орієнтовний зміст: легенди і перекази, виставка, написання творів.
Екскурсія селом ,,Краса моєї вулиці“ .
Орієнтовний зміст: розповіді дітей про озеленення своїх вулиць.
Трудова операція ,,Посаджу дерево“.
Орієнтовний зміст: допомога у висаджуванні дерев.
Усний журнал „ Люби і вивчай свій рідний край“.
Орієнтовний зміст: бережливе ставлення до природи, знайомство з рослинами і тваринами своєї місцевості.

ІV. Мій рідний край – моя історія жива
У назвах міст і сіл – слова,
В яких щось рідне, таємниче,
В них голос предків ожива
Й сьогодні в рідний край нас кличе.
Д.Білоус
Завдання:
- виховання патріотизму до рідної землі;
- розвиток талантів і здібностей школярів;
- виховання працелюбності;
- залучення до екскурсій, до історичних та культурних пам’яток краю;
- бережливе ставлення до спадщини свого народу.

1 клас

Бесіда ,,Закони краси“.
Орієнтовний зміст: виведення законів краси.
Вікторина ,,Чи знаєш ти свій рідний край“.
Орієнтовний зміст: відгадування запитань. Визначення переможців.
Екскурсія в природу ,,Барви рідного краю“.
Орієнтовний зміст: змальовування пейзажу в природі.
Виставка малюнків ,,Мій рідний край“.
Орієнтовний зміст: спостереження в природі, композиційний малюнок.
Свято ,,Вишиванки бабусі“.
Орієнтовний зміст: зразки вишиванок бабусь, пісні про вишиванки.
Конкурс української пісні.
Орієнтовний зміст: поділ на команди; конкурс українських пісень.
Свято Весни ,,Десь тут була Подоляночка“.
Орієнтовний зміст: виконання пісень, танців, хороводів, закличок, ігор.
Читання і обговорення творів про Україну.
Орієнтовний зміст: виразне читання, вміння переказувати.
Конкурс малюнків на асфальті ,,Ми – українці“.
Орієнтовний зміст: створення композиції, розвиток творчих здібностей.
Виховний захід ,,Посвята в козачата“.
Орієнтовний зміст: посвята учнів 1 класу у козачата.

2 клас
Конкурс малюнків ,,Моє село“.
Орієнтовний зміст: змалювання краси куточків рідного села.
Година спілкування ,,Владика-хліб священним є для українців“.
Орієнтовний зміст: праця хліборобів колись і тепер; читання уривку з оповідання Д. Куровського „М”якушка“.
Творча робота ,,Казки про дерева та квіти“.
Орієнтовний зміст: створення художніх образів, виробів із квітів, листків.
Бесіда ,,Київщина – край мого дитинства“.
Орієнтовний зміст: перегляд відеофільму „Київ-столиця України“.
Конкурс знавців ,, Чи знаєш ти малу батьківщину?“
Орієнтовний зміст: вікторина про історію рідного села.
Усний журнал ,,Вознісся у височінь наш древній Київ-град“.
Орієнтовний зміст : уявна подорож столицею України:
1 сторінка ,,Як виник Київ?“, 2 сторінка ,,Хрещата долина“, 3 сторінка ,,Дніпро-Славута“, 4 сторінка ,,Поділ“, 5 сторінка ,,Кіносторінка“, 6 сторінка ,,Софіївський собор. Києво – Печерська лавра“, 7 сторінка ,,Сучасний Київ“.
Екскурсія-подорож до Києво-Печерської лаври.
Орієнтовний зміст: ознайомлення з заказником ,,Києво-Печерська лавра“.
Сімейний вогник ,,Козацькому роду нема переводу“.
Орієнтовний зміст: розповіді батьків ,,Дерево моєї родини“, складання сімейного дерева.
Конкурс ,,Україночка“.
Орієнтовний зміст: змагання в командах, знання народних символів.
Свято ,,Ой, весна-красна“.
Орієнтовний зміст: показ народного обряду „Масляна“; виконання народних пісень; читання віршів.
3 клас

Бесіда ,,Наші обереги. Український рушник“.
Орієнтовний зміст: розповідь мам і бабусь про родинні традиції пов’язані з рушником.
Практичне заняття ,,Лялька моєї бабусі“.
Орієнтовний зміст: створення солом’яної ляльки.
Виховна година ,,Хата моя, біла хата“.
Орієнтовний зміст: побут, мова і звичаї українського народу.
Свято ,,Козачата“.
Орієнтовний зміст: подорож в історію козацтва, формування команд, конкурси, ігри, змагання, підсумки, нагородження.
Свято ,,Українські народні страви“.
Орієнтовний зміст: страви української кухні, гра ,,З чим пиріжок“.
Художня вітальня ,,Великому Кобзареві присвячується…“
Орієнтовний зміст: знайомство з творами Шевченка-художника.
Усний журнал ,,Життя і творчість Л.Українки“.
Орієнтовний зміст: сторінками життя та творчості поетеси: 1 сторінка ,,Дитячі роки Лесі“, 2 сторінка ,,Книги Лесі Українки“, 3 сторінка ,,В дитячому крузі“, 4 сторінка ,,Сторінка веселика“.
Екскурсія в природу ,,Квіти-легенди“.
Орієнтовний зміст: спостереження за квітами, розповідь легенд про квіти.
Народознавчий фестиваль ,,Стрітення“.
Орієнтовний зміст: розучування пісень, хороводів, ігор, ліплення пташок.

4 клас

Усний журнал ,,Україна – моя Батьківщина“.
Орієнтовний зміст: 1 сторінка ,,Україна – моя Батьківщина“, 2 сторінка ,,Народні символи України“, 3 сторінка ,,Літературний аукціон“, 4 сторінка ,,Народна скарбничка“.
Читацька конференція ,,Історія рідного краю“.
Орієнтовний зміст: історії виникнення сіл Бориспільщини.
Конкурс знавців ,,Славні українці“.
Орієнтовний зміст: запитання вікторини, розгадування кросвордів.
Конкурс читців. Вірші Тараса.
Орієнтовний зміст: акторське читання віршів .
Конкурсна програма ,,Козацькі розваги“.
Орієнтовний зміст: привітання команд; конкурси, підсумки, нагородження.
Бесіда ,,Чарівний світ М. Приймаченко“.
Орієнтовний зміст: творчість народної художниці України Марії Приймаченко. Виставка дитячих робіт ,,Світ М.Приймаченко очима дітей“.
Свято дитячої творчості. Художня виставка.
Орієнтовний зміст: виставка малюнків, пісенна творчість школярів.
Виховна година ,,Традиції та свята нашого народу“.
Орієнтовний зміст: календарно-обрядове свято ,,Коляда, коляда“.
Мандрівка вулицями рідного села ,,Про що говорять назви вулиць“.
Орієнтовний зміст: походження назв, зустріч з народними майстрами.
Конкурсно-розважальна програма про звичаї та обряди „Калинонька“.
Орієнтовний зміст: конкурси: „Знайомство“, „Народний календар“, „Рукодільниці“, „Художнє читання“, „Танцювальний“, „Пісенний“, „Юні господарочки“.

V. Пізнаємо себе і світ навколо нас

Кожна людина – це неповторний світ.
Г.Гейне
Завдання:
- формувати в учнів особистісні якості (доброту, порядність, чесність,
працелюбність);
- виховувати стійкі навички поведінки;привчати учнів до посильної
повсякденної праці;
- сприяти усвідомленню учнями їхніх реальних і потенційних
можливостей.

1 клас

Бесіда ,,Ти – школярик“.
Орієнтовний зміст: правила поведінки в школі, обов’язки школяра.
Бесіда ,,Чистота і охайність – запорука здоров’я“.
Орієнтовний зміст: правила особистої гігієни; вміння доглядати за одягом, взуттям, шкільним приладдям.
Практичне заняття ,,Кожен з нас – чарівник“.
Орієнтовний зміст: ситуації із вживанням слів ,,Добрий день“, ,,Дякую“, ,,Вибачте“, ,,До побачення“.
Проектувальна діяльність ,.Вивчення власного ,,Я“.
Орієнтовний зміст: проектування моделі власного ,,Я“.
Бесіда ,,Який він – справжній друг“.
Орієнтовний зміст: бажання бути справжнім другом (доброзичливим, вірним, чесним, щирим, справедливим).
Практичне заняття ,,Коли смачненьке їмо – нікого не чуємо“.
Орієнтовний зміст: правила поведінки в їдальні.
Практичне заняття „Святкова їжа“.
Орієнтовний зміст: презентація святкових страв, дегустація, підсумки.
Свято іменинника. Привітання іменників.
Орієнтовний зміст: правила гостинності та правила поведінки в гостях.
Екскурсія в світ мистецтва ,,Вчуся в інших − творю сам“.
Орієнтовний зміст: знайомство з світом прекрасного, творами мистецтва.
Свято ввічливих школярів ,,Леді та джентльмени“.
Орієнтовний зміст: посвячення в юні леді та джентльмени.

2 клас

Бесіда ,,Грамотний і на все тямущий“.
Орієнтовний зміст: повторення правил для учнів.
Практичне заняття ,,Я портфелику друг чи ворог?“.
Орієнтовний зміст: вміння складати портфель; охайність, чистота.
Виховна справа ,,Бережи книгу, це – твій друг“.
Орієнтовний зміст: правила збереження підручників; правил поводження з книгою; відкриття ,,Книжкової лікарні“.
Сюжетно-рольова гра ,,Сьогодні в гості я іду“.
Орієнтовний зміст: сюжетна гра-інсценізація ,,На гостинах“.
Бесіда ,,Ледачому бути, то й кури загребуть“.
Орієнтовний зміст: працьовитість, допомога, сумлінність в роботі.
Практичне заняття ,,Школа ввічливості. Ми – на екскурсії“.
Орієнтовний зміст: правила поведінки в громадських місцях.
Бесіда ,,Ти – особливий“.
Орієнтовний зміст: розкриття талантів, неповторність, самовиховання.
Практичне заняття ,,Музика моєї душі“.
Орієнтовний зміст: виконання малюнка-асоціації ,,Квітка моєї душі“.
Гра ,,Мама і діти“.
Орієнтовний зміст: написання листа мамі із зізнанням у любові.

3 клас

Усний журнал ,,Наш закон – наша сила“.
Орієнтовний зміст: права та обов’язки, записані в Конституції України.
Художня вітальня ,,Портрет школи“.
Орієнтовний зміст: створення образного художнього портрета школи.
Бесіда ,,Хороший хлопчик, хороша дівчинка, які вони ?“
Орієнтовний зміст: гендерні риси хлопчиків і дівчаток, моделювання ситуацій поводження хлопчиків з дівчатками.
Практичне заняття ,,Я люблю свій День народження“.
Орієнтовний зміст: правилами гостинності, моделювання ситуацій.
Тренінг ,,Правила поведінки під час масових заходів, спортивних змагань“.
Орієнтовний зміст: правила поведінки, моделювання ситуацій.
Година спілкування ,,Школа ввічливості. Канікули у бабусі “.
Орієнтовний зміст: допомога людям похилого віку; чемність у спілкуванні; розігрування ситуації ,,Бабусин помічник“.
Словесна творчість. Опис міста Надії.
Орієнтовний зміст: написати твір-міркування ,,Що означає вміти виправдовувати чиїсь надії?“
Орієнтовний зміст: написання шанобливих слів дідусям та бабусям.
Ранок ,,На мамине свято приходить весна“.
Орієнтовний зміст: вітання матусь зі святом, виконання пісень.
Фотовиставка ,,Пізнаємо світ“.
Орієнтовний зміст: виставка фоторобіт, розповіді дітей, визначення найцікавішої роботи, нагородження переможця.

4 клас

Бесіда ,,Твої емоції“.
Орієнтовний зміст: розпізнавання позитивних і негативних емоцій, емоції в
малюнках.
Анкетування ,,Ти і твої друзі».
Орієнтовний зміст: бесіда ,,Ставлення до оточуючих і до самого себе“, анкетування, підсумок.
Практична заняття ,,Подарунок“.
Орієнтовний зміст: виготовлення вітальної листівки друзям.
Диспут. Культура спілкування.
Орієнтовний зміст: ,,Один за всіх, всі – за одного“, розігрування ситуацій.
Практичне заняття ,,Школа ввічливості. Я іду на гостини.“.
Орієнтовний зміст: правила гостинності та поведінки в гостях.
Гра ,,Старші й молодші“.
Орієнтовний зміст: малюнок, виготовлення подарунка для брата чи сестри.
Сторінка ввічливості ,,Я зичу вам доброго дня“: гра ,,Чарівні окуляри“.
Орієнтовний зміст: проведення гри.
Виховна година ,,Друг допоможе в біді“.
Орієнтовний зміст: дружба, товаристськість, відповідальність за друга.
Гра „ Які я маю права і які права мають інші “
Орієнтовний зміст: дискусія про власні права і права інших. Вправа „Знайди право за малюнком“, практикум „Які права порушив Вовк?“
Бесіда ,,Честь власного імені“.
Орієнтовний зміст: розповідь про власні імена.
Ранок „Подорож Квітковим Королівством“.
Орієнтовний зміст: естетичний вплив квітів на людський організм.

Основні дефініції

Виховання − це цілеспрямоване керування процесом розвитку особистості, соціально організована діяльність з формування й розвитку свідомості дитини, формування моральної позиції та її закріплення в поведінці.
Здоровий спосіб життя – активна діяльність людини, спрямована на збереження і покращення здоров’я, як умови і передумови розвитку інших сфер і аспектів способу життя.
Навички – дії, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними.
Самосвідомість – особлива функція свідомості, яка виконує роль самовизначення, самооцінки та регуляції поведінки і всієї діяльності особистості.
Толерантність – здатність людини усвідомлювати, розуміти і керувати своїми емоціями при незгоді зі способом життя іншої людини.
Цінності життєві – цінності життя і основні засоби їх досягнення.
Шкідливі звички – небажані форми поведінки, що виникають внаслідок закріплення психофізіологічних механізмів, динамічних стереотипів; розрізняють за ступенем негативного впливу на загальний розвиток особистості, на її здоров’я .


Література

1. Білоус Д. Диво калинове: Вірші. – К.: Веселка, 1988. – 158с.
2. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів.: Навчально-методичний посібник – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.
3. Дем’янчук О.Н. Педагогічні основи формування художньо-естетичних інтересів школярів: Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1997.
4. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. Л.Шелестова. – К.: Ред. Загальнопед. газет, 2004. – 128с.
5. Обертинська А.П. Масові ігри та свята: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1980. – 178 с.
6. Рухливі, веселі, винахідливі: Дитячі ігри та розваги / Упоряд. Г.М.Аксельруд.- К.: Богдана, 1995.
7. Савчин Т. Вінок калиновий сплітаю із звичаїв мого краю. – Дрогобич: Відродження, 1994.
8. Свята та розваги для молодших школярів / Укл. О.Барабаш, Л.Калузька. – К.: 1993.
9. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. пос.-К.: ІСДО, 1986.- С. 227.
10. Яременко Н. Зробіть гру захоплюючою: Методика підготовки та проведення ігрових програм// Шкільний світ. – Листопад – 2005. - № 42 (314). – с.4 – 10.
Категорія: Мої статті | Додав: robik99 (01.01.2013)
Переглядів: 2477 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]