Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Розробки уроків з правознавства. Додаток 8
Додаток 8 Предмет. Правознавство. Практичний курс. 9 клас Розділ. Ти і цивільно-правові відносини Тема: Хто такі спадкодавець та спадкоємець. Що таке заповіт. Як скласти заповіт. Як успадкувати майно Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу Білощицька Валентина Іванівна, вчитель Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист від 21.05.08р. № 1/11-1969) Тема: Хто такі спадкодавець та спадкоємець. Що таке заповіт. Як скласти заповіт. Як успадкувати майно Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу Мета уроку: • дати учням уявлення про поняття «спадкодавець» та «спадкоємець», «заповіт»; ознайомити учнів з умовами дійсності заповіту, порядком спадкування за законом; • розвивати вміння учнів дискутувати, висловлювати власну думку; аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права; • виховувати повагу до дотримання норм спадкового права, прав і свобод людини, формувати правову культуру школярів Очікувані результати. Учні зможуть: • пояснювати хто такі спадкодавець і спадкоємець, що таке заповіт та називати умови його дійсності; • складати заповіт • описувати порядок отримання спадку; • аналізувати правові ситуації, які регулюються нормами спадкового права; • оцінювати важливість для людини права власності Обладнання: • витяг з Цивільного кодексу України, схеми, підручник, роздавальний матеріал (задачі) Основні поняття: • спадщина, спадкування, спадкоємець, спадкодавець, заповіт Тип уроку: урок засвоєння нового навчального матеріалу Структура уроку I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань і вмінь учні ІІІ. Мотивація навчальної діяльності IV. Вивчення нового матеріалу 1. Поняття та порядок спадкування 2. Заповіт. Умови дійсності заповіту 3. Черги спадкування за законом 4. Обов'язкова доля спадщини 5. Порядок отримання спадщини V. Систематизація і узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівні VІ. Підведення підсумків уроку VIІ. Домашнє завдання Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Вступне слово вчителя II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ • Що ми розуміємо під поняттям власність? • Як ми можемо розпоряджатися цією власністю? Вчитель зачитує уривок казки «Кіт в чоботях» «Було в мірошника троє синів, і залишив він їм, помираючи, всього лише млин, осла і кота. Брати поділили між собою батьківське добро без нотаріуса і судді, які б швиденько проковтнули весь їхній небагатий спадок. Старшому дістався млин. Середньому – осел. Ну а молодшому довелося вже взяти кота». • Яким чином брати отримали майно? (у спадок) • На вашу думку чи справедливо було здійснено розподіл? (вчитель вказує, що в ході уроку це питання ще буде розглянуте) Вчитель оголошує тему уроку. Звертає увагу на епіграф уроку «Віддай твоє, поки воно твоє, після смерті воно не твоє» МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ • Про що ви б хотіли дізнатися на уроці? (відповіді учнів вчитель записує на дошці). Вчитель підводить підсумок та представляє очікувані навчальні результати. III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Розповідь вчителя з використанням схеми на дошці (або слайду презентації) Спадкове право — це сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав і обов'язків померлої особи за правом спадкування. спадщина Спадкування - процес переходу прав та обов'язків померлого до спадкоємців Спиаючись на ст..1216 Цивільного кодексу України, методом «мозкового штурму», учні конструюють визначення термінів «спадкодавець» та «спадкоємець» (можна розділить клас на дві великі групи і кожній доручити сформувати одне визначення, а потім обмінятися інформацією). • Що може входити до спадщини? • Чи входять до складу спадщини борги? • Яке поняття у визначенні «спадкування» вказує на це? • Якщо борги перевищують розмір спадщини, чи повинні спадкоємці відшкодовувати різницю? Нормами цивільного права встановлюються дві підстави спадкування: за законом і за заповітом. Згідно з чинним законодавством кожен повністю дієздатний громадянин може особисто розпоряджатися своїм майном на випадок смерті. • Що означає «дієздатний»? Відповідно до ЦК заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Відповідно до ст.1235, 1236 Цивільного кодексу (ЦК) Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування. Треба зауважити, що складання заповіту не тягне за собою переходу права власності на заповідане майно, а є лише розпорядженням, яке заповідач робить на випадок своєї смерті. Тому особа, що склала заповіт, за життя не позбавлена можливості розпорядитися таким майном шляхом його продажу, дарування тощо. В цьому різниця між заповітом та договорами міни, дарування, купівлі-продажу, відповідно до яких особа, яка підписала такий договір, позбавляється права власності на своє майно, і вже його спадкоємці будуть позбавлені права на успадкування цього майна, навіть якщо щодо нього буде складений заповіт. Крім того, заповідач на підставі ст.1254 Цивільного кодексу має право у будь-який час скасувати заповіт чи скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Робота в групах. Складання заповіту. Керуючись казкою, таблицею «Загальні вимоги до форми заповіту» (с.113 підручника, або слайд презентації), статтями Цивільного кодексу 1247, 1248, 1251, 1252, 1253 учні складають заповіт від імені мірошника (Завдання для груп можна дати однакові або різні: скласти простий заповіт, скласти заповіт при свідках, скласти заповіт в лікарні тощо. (Додаток 1) Крім того школярі мають розподілити ролі: Заповідач, Нотаріус, Посадова (службова) особа, Свідки). Після виконання завдання учні зачитують заповіти та оцінюють правильність складання. Загальні вимоги до форми заповіту Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу складання Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами. Нотаріус може за проханням особи власноручно записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем і підписаний ним Вчитель зазначає, що є такі види заповітів: з умовою, секретний, заповіт подружжя. Наводить приклади: казка братів Грим «Стоптані черевики», де король оголосив, що тому, хто дізнається, де кожної ночі танцюють його дочки, він віддасть будь-яку з них за дружину та королівство після його смерті (заповіт з умовою); найсекретніший заповіт залишив мільярдер Мішель Ротшильд. У ньому мовиться: «…Категорично і однозначно забороняю будь-який опис мого спадку, будь-яке судове втручання і оприлюднення мого статку…» Отже реальні розміри статку до цих пір не відомі (секретний заповіт). «Довідкове бюро» повідомляє про цікаві заповіти (завдання дається окремим учням заздалегідь) (Додаток 2) 3. Черги спадкування за законом • Як відбулося спадкування в казці про «Кота в чоботях»? (очевидно за законом) Вчитель: Спадкування за законом відбувається, якщо заповіту немає; заповіт визнано недійсним; спадкоємці, призначені в заповіті, померли до відкриття спадщини або відмовилися прийняти її. • Чи справедливим був розподіл спадщини в казці «Кіт в чоботях»? Спробуємо визначити яким повинен бути розподіл згідно ЦК України. Робота з документом Учні знайомляться з текстом ст. 1261 —1265 Цивільного кодексу України та визначають передбачені ним черги спадкування. (Додаток 3) Результати роботи оформляються у вигляді таблиці в зошитах. Черги спадкування спадкоємці I черга діти спадкодавця (у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті), той з подружжя, який його пережив, та батьки II черга рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері III черга рідні дядько та тітка спадкодавця ІV черга особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини V черга інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно (родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення); утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї Зразок таблиці вивішується на дошці або виводиться як слайд презентації. • До якої черги відносяться сини мірошника? • Яким чином мало бути розділене майно між ними за законом? 4. Обов'язкова доля спадщини. Незалежно від змісту заповіту відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу право на обов'язкову частку у спадщині мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. Вони спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка). • Чому, на вашу думку законодавство встановлює таку норму? Учитель узагальнює відповіді учнів, вказує на зв'язок права і моралі та відзначає, що моральна норма щодо необхідності підтримки непрацездатних спадкоємців підкріплена нормою спадкового права. Розв’яжіть задачу Громадянин Т. за життя мав родичів: дружину 52 років, двох синів 14 та 17 років, рідного дядька та племінника. Все своє майно в сумі 100000 він заповів племіннику. Чи отримають частку спадщини дружина, діти та дядько? Скільки? (учні вирішують задачу під керівництвом вчителя) 5. Порядок отримання спадщини. Працюємо разом. Зробіть пам’ятку «Як успадкувати майно» користуючись рубрикою з підручника «Буква закону» с.116 підручника (статті Цивільного кодексу1268 - 1273). Пам’ятка може мати такий вид. Відкриття спадщини Подання заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини Встановлення строку прийняття спадщини (6 місяців) Прийняття спадщини або відмова від спадщини За наявності часу можна створити окремо пам’ятки для неповнолітньої особи, для малолітньої, для особи що має повну цивільну дієздатність. За відсутності часу дане завдання виконується вдома. IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ НА ПЕРЕТВОРЮЮЧОМУ ТА ТВОРЧОМУ РІВНІ Розв’яжіть задачу Спадщина В. складається з квартири, автомобіля, дачі та домашніх речей. Яким чином розподілятиметься спадщина у кожному з випадків: 1. В. залишив заповіт за яким квартиру та домашні речі заповів дочці (31 рік) від першого шлюбу, а дачу та автомобіль дочці від другого шлюбу (25 років), що проживають окремо. Разом з В. проживали дружина (45 років ) та дочки (16 та 19 років). 2. В не залишив заповіту. Склад сім’ї – дружина (53 роки), дочка (15 років), які проживали разом із померлим, та сини (20, 22 років), які проживають окремо. 3. В не залишив заповіту. Виявилось, що у нього не було рідних. Учитель аналізує відповіді, зазначає помилки, у разі необхідності пропонує правильне рішення. V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Вчитель відкриває дошку, де записані побажання учнів про що б вони хотіли дізнатися на уроці і спільно з учнями визначають що вдалося дізнатися, а що ні. (якщо є такі питання, які не були розглянуті на уроці, доцільно рекомендувати школярам, літературу, освітні сайти, де про це можна дізнатися) • Що нового відкрив для себе на уроці? • Що було несподіваним? • Чи важко було вирішувати юридичні задачі? • Що найкраще запам’яталося? VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Опрацюйте текст підручника § 16. Дайте визначення поняттям «Спадщина», «спадкодавець», «Спадкоємець», «заповіт» 2. Заповніть порівняльну таблицю (с. 117 підручника). Вчитель інструктує як виконати дане завдання. 3.Пояснити афоризмом: «Ніколи не кажіть, що знаєте людину, якщо ви не ділили з нею спадок». (Йоханн Лаватер) Додаток 1 З Цивільного кодексу України Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування 1. Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою 1. Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів. 2. Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна. 3. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції. 4. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім'ї і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу 5. Заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи 6. Заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора. 7. Заповіти осіб, зазначених у частинах першій - шостій цієї статті, посвідчуються при свідках. Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках 1. На бажання заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках. 2. У випадках, встановлених абзацом третім частини другої статті 1248 і статтею 1252 цього Кодексу, присутність не менш як двох свідків при посвідченні заповіту є обов'язковою. 3. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. 4. Свідками не можуть бути: 1) нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт; 2) спадкоємці за заповітом; 3) члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; 4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. 5. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. 6. У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків. Додаток 2 Цікаві заповіти Найвідомішим заповітом є передсмертна записка Альфреда Нобеля, у якій він розпорядився увесь свій статок витратити на заснування премії, що в майбутньому отримала його ім’я. Після оприлюднення заповіту, він викликав найсуперечливіші думки у суспільстві. Найбільшого галасу наробили саме родичі науковця (племінники-сини його брата), які намагалися знищити заповіт, оскільки були неприємно здивовані рішенням багатого дядька розпорядитися своїм багатством у такий спосіб, оскільки їм не дісталося ні копійки. Загалом же після продажу майна Нобеля (наприкінці 1897 року) сума заповіту становила понад 33 млн. шведських крон, що на той час дорівнювало 9 млн. доларів США. Оригінальний заповіт залишив Альберт Ейнштейн, смерть якого настала 18 квітня 1955 року в лікарні міста Прінстон, своїм заповітом запросив на власний похорон лише 12 найближчих друзів. Заповіт з умовою залишив Томас Джефферсон, у якому вказівки щодо майна чергувалися з роздумами про історію Америки. Згідно з цим документом спадкоємці 3-го Президента США могли отримати свої частки лише за умови, якщо вони відпустять на волю своїх рабів. Найбільший спадок, який дістався собаці Максиміліану в розмірі 65 млн. доларів від кінопродюсера Роджера Доркаса. Найцікавіше у цій історії те, що Доркас не був самотнім, а мав дружину, якій, згідно із заповітом, не дісталося нічого. Місіс Доркас намагалася відсудити мільйони через суд, однак ця ідея виявилася безрезультатною, оскільки, як з’ясувалося, кінопродюсер-жартівник за своє життя подбав про те, щоб зробити Максиміліана громадянином США. Проте, і дружина Доркаса виявилася кмітливою – вийшла заміж за пса, і після його смерті набула права на спадок, оскільки пес заповіту чомусь не залишив. Найменший спадок, який отримала дружина. Заповіт австралійця Френсіса Лорда, передбачав передати всі його статки благодійним організаціям, друзям і слугам. Наприкінці заповідач згадав і дружину, а саме заповів їй один шилінг – щоб вона придбала квиток на трамвай, поїхала куди-небудь і втопилася. Найбільшу суму, що будь-коли була вказана у заповіті, залишив американський автопромисловець Генрі Форд, який розпорядився розподілити 500 мільйонів доларів серед 4157 навчальних і благодійних закладів. Нецензурний заповіт, у якому, із 123 слів, 94 – нецензурна лайка залишив швець із Марселя, ім’я якого історія замовчує. Заповіт Богу. Жінка з округу Черокі (штат Північна Кароліна) залишила все своє майно Богу. Суд, розглянувши заповіт і не знайшовши підстав для його скасування, доручив місцевому шерифові знайти бенефіціара та забезпечити передачу йому спадщини. У доповіді шерифа місцевому судді говорилося: «Після повсюдних і ретельних пошуків ми не змогли виявити Бога на території цього округу». Заповіт проти жінок. Дивує останнє бажанням адвоката Зінка: будівництво бібліотеки, в якій всі твори були б написані тільки чоловіками, персонал складався тільки з чоловіків, а вхід жінкам до бібліотеки суворо заборонявся. На це він залишив 35 000 доларів. Його ж дочка отримала за заповітом 5 доларів. Цікаво чим же ж так допекли правнику особи жіночої статі? Самуель Братт, якому за життя дружина не дозволяла палити сигар, у своєму заповіті залишив їй 330 000 фунтів! І усе б нічого, якби не було однієї умови – вдова зобов’язана палити по 5 сигар на день для отримання цієї спадщини. Спадок по телефону. Луї Карлос де Норонха Кабалі де Камара просто узяв телефонний довідник, і вибрав звідти 70 незнайомих прізвищ, заповів цим людям рівні долі спадку після своєї смерті. Всі ці люди були вибрані дійсно випадково, і після цього аристократ прожив ще 13 років. Можете уявити собі реакцію цих щасливчиків, після того, як їм подзвонили і повідомили - "ви отримуєте спадок". За матеріалами сайтів http://vrschool2.ks.ua/publ/cikavo_pro/10_samikh_cikavikh_zapovitiv/5-1-0-32 http://cikavo.com/article/14468.html Додаток 3 З Цивільного кодексу України Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом 1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом 1. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом 1. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом 1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом 1. У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа. 2. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування. Додаток 4 З А П О В I Т С. Ревне Бориспільського району Київської області, двадцять друге лютого двi тисячi шостого року Я, ПІБ___________, ідентифікаційний №__________, дата народження – _________року, мiсце народження –__________, що проживаю: с.Ревне Бориспільського району, Київської області вул.___________, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: все належне мені майно, з чого б воно не складалось, та де б воно не знаходилось і взагалі, все те, на що я за законом матиму право і що буде належати мені на момент смерті, я заповідаю: ПІБ_______, __________року народження. Змiст ст.ст.1216-1267, 1307 Цивiльного Кодексу України менi нотарiусом роз’яснено. Заповiт складено i пiдписано в двох примiрниках, один iз яких зберiгається у приватного нотарiуса ПІБ_______, Бориспільського районного нотаріального округу, а другий видається заповiдачу. Цей заповіт на прохання заповідача записаний нотаріусом зі слів заповідача за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. (Місце для (Місце для власноручного напису заповідача: Мною, ПІБ____ текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано.) Література 1. Цивільний кодекс України. — Офіц. текст — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 461с. 2. Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В., Ігнатенко В. М., Коробцова Н. В. Цивільне право України: Підруч.:У 2 т. / В.І. Борисова (заг.ред.) — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 480с. 3. Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право: Навч. посіб.. — К.: Наукова думка, 2004. — 152с 4. Основи правознавства. Практикум: навч. Посіб. Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій,ліцеїв та вступників до юридичних закладів освіти / Ю.М.Бондар, С.Д.Гусарев, С.В.Кудін. – К.: Атіка, ТОВ «Ельга-Н», 2004. – 204с. Правознавство (практичний курс): підр. для 9 кл. загальноосвіт.навч.закл. /В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко. – К.: Генеза, 2009. – 216 с. Предмет. Правознавство. Профільний рівень. 10 клас Розділ. Конституційне право України Тема: Народовладдя в Україні Тип уроку: ділова гра "Вибори" Розумна Софія Іванівна, вчитель Навчальна програма «Правознавство 10-11 класи.Профільний рівень (автори Ратушняк С.П., Ремех Т.О.) 2009р. Тема: Народовладдя в Україні Тип уроку: ділова гра „Вибори” Мета уроку: • В ігровій формі закріпити знання учнів щодо проведення виборів представницьких органів; • розвивати пізнавальну активність учнів; • формувати громадянську активність, формувати правову культуру школярів • формувати в учнів розуміння необхідності та доцільності участі кожного в виборах, залежності долі країни від активності кожного громадянина у виборчій компанії. Очікувані результати. Учні зможуть: • Оцінювати вибори як форму безпосередньої демократії; • Називати види виборів; суб’єктів виборчого процесу; • Описувати виборчий процес; • Аналізувати статті ІІІ розділу Конституції України; положення виборчого законодавства • Характеризувати народовладдя; народне волевиявлення Обладнання: • Конституція України; • Таблиця „Етапи проведення виборів”, підручник; • державні символи України; • Урна для голосування. Основні поняття: • Виборчий процес. Суб’єкти виборчого процесу. Структура уроку I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань і вмінь учні ІІІ. Мотивація навчальної діяльності IV. Основна частина. Ділова гра „Вибори” V. Підведення підсумків уроку VIІ. Домашнє завдання Хід уроку І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Вступне слово вчителя. Вам в майбутньому доведеться приймати участь у виборах. Можливо, навіть, що когось з вас буде обрано на певну посаду. Сьогоднішня гра має на меті наочно продемонструвати, яким чином відбувається підготовка і проведення самих виборів. Гра готується заздалегідь . Розподіляються ролі: „члени Центральної виборчої комісії”, „члени окружної виборчої комісії”, „члени дільничної виборчої комісії”, „кандидати”, „довірені особи”. Під час підготовки учні готують необхідні „документи”, списки виборців, виготовляють бюлетні, готують наочну агітацію, пишуть промови і т. ін. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 1. Перевірка підготовки до гри: відповіді учасників на запитання. Запитання для всіх учнів: - Назвіть принципи виборів. - Які є системи виборів? - За якою системою відбуваються вибори президента в Україні? - На який строк обирається президент? - Які бувають вибори? - Хто приймає рішення про проведення виборів? - Хто має право висувати кандидата на посаду президента? - Скільки довірених осіб може бути у кандидата в президенти? - Чи допускається агітація в день виборів? Запитання для „членів комісій”: - Які документи мають подати претенденти? - Через скільки днів ЦВК реєструє чи відхиляє реєстрацію кандидатів? - Які обов'язки покладені на ЦВК під час проведення виборів? - Які обов'язки покладені на ТВК підчас проведення виборів? - Які обов'язки покладені на дільничну виборчу комісію? - За скільки днів розпочинається висування кандидатів? - Які Закони України визначають організацію і порядок проведення виборів? (і ін. запитання) 2. «Цікавинка». Учні повідомляють цікаву інформацію про вибори (Додаток 2) ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Учні формулюють думки: чого б вони хотіли навчитися на уроці і записують на дошці. IV. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. Реєстрація „кандидатів” у президенти школи. Члени „комісій” сповіщають, які документи були подані претендентами. Перевіряють їх відповідність вимогам законодавства та приймають рішення щодо реєстрації документів і реєстрації „претендентів” кандидатами на посаду президента ( слід зауважити, що оскільки можливості уроку обмежені, то дані процедури проводяться спільно, а в реальному житті реєстрація документів і реєстрація „претендентів” кандидатами проводяться на різних засіданнях комісії). Під час проведення цього етапу гри можна допуститися помилок, які мають виправити самі учні: подати неповний комплект документів і ін. 2. Учні - „кандидати” в президенти ознайомлюють присутніх з своїми програмами. Учні задають запитання, на які вони повинні відповісти стосовно їх майбутньої діяльності, положень програми і т. ін. 3. На даному етапі уроку імітується робота виборчої дільниці та дільничної комісії у день виборів. В класі спеціально готуються кабіни для голосування, урни. В ході проведення „виборів” звертаємо увагу на те, щоб урна була опломбована, щоб бюлетні заповнялися в кабінці і самим „виборцем”, не допустимість агітації, на обов'язки „спостерігачів” під час проведення виборів. 5. Поки „дільнична комісія” підраховує подані голоси за кандидатів в класі організовуємо обговорення слідуючого питання: За даними останніх виборів до списків було внесено 37 млн. В цій безлічі голосів здається, що ваш голос загубиться. Чи впливає ваш голос на результати виборів? Слід звернути увагу учнів на порядок дій „комісії” після закінчення голосування та при підведенні підсумків голосування по дільниці. „Комісія” сповіщає результати виборів. V ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Учитель підводить підсумки гри. Відмічає найбільш активних учасників, допущені помилки, найбільш вдалі моменти уроку. Учні спів ставляють мотивацію на початку уроку з тим, чого вони навчилися на уроці. VІ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Повторити матеріал теми, вивчити основні терміни та поняття: Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення. Питання, що виносяться на референдум. Питання, що не виносяться на референдум. Виборчий процес. Суб’єкти виборчого процесу. Види виборчих систем, що застосовуються в Україні (мажоритарна, пропорційна). Види виборів за територією, за об’єктом, за часом, за правовими наслідками. Додаток 1 БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ __________________________________ _______________ (П.І.П. виборця) (Підпис про отримання бюлетня) __________________________________ _______________ (П.І.П. члена виборчої комісії, який видав бюлетень) (Підпис члена комісії) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ лінія розриву Кандидати на посаду президента школи Левун Андрій Ткаченко Ольга Не підтримую жодного кандидата Додаток 2 Цікава інформація З історії виборів Представницьке народовладдя виникло в Стародавніх Афінах у VII ст. до н.е. Поширеним способом призначення на посаду було жеребкування – у ньому вбачали виявлення найвищої волі. З античних часів походить поняття „кандидат”. У стародавньому Римі громадянин, який претендував на високу державну посаду, надягав білий одяг (латиною candida – означає „біла тога”) і ходив вулицями, закликаючи співвітчизників віддавати за нього свої голоси. Цікаво, що голосування під час обговорення питань у сенаті у Стародавньому Римі проводилося шляхом розходження голосуючих у різні боки. З часом з’явилися представницькі збори в європейських країнах. У Франції вони називалися Генеральними штатами (1302), У Іспанії –Кортесами, У Чехії та Польщі – Сеймами. В Україні першою спробою наділити представницькими повноваженнями окремих осіб були віча – загальні збори, які вирішували як політичні, так і політико –адміністративні питання. У Великому Новгороді голосували криком. Звідти, до речі, і походить слово „голосувати” – подавати голос, кричати. Перемагав на виборах той кандидат, за якого голосніше кричали. На Запорізькій Січі козаки, голосуючи, кидали шапки до різних куп – „за” або „проти”. Вибори в сучасній Україні У 1990 році в СРСР відбулись вибори до всіх представницьких органів у державі, які вперше проводилися на засадах альтернативності. У 1991 році в політичній системі України була запроваджена інституція Президента України, а 1 грудня відбулися перші в новітній історії нашого суспільства прямі і всенародні президентські вибори, на яких переміг Леонід Кравчук. У березні – квітні 1994 року дострокові вибори до Верховної Ради України. Під час цих виборів було запроваджено висування кандидатів від груп виборців та політичних партій. У червні – липні 1994 р. в Україні також на засадах політичного плюралізму проводились дострокові президентські вибори і вибори до місцевих органів влади. Після другого туру голосування Президентом України було обрано Леоніда Кучму. За результатами президентських виборів 2004 року Президентом України став Віктор Ющенко. Особливість даних виборів та, що відбулося три голосування — 31 жовтня, 21 листопада і 26 грудня 2004 року. Вибори Президента України 17 січня 2010 — чергові вибори Президента України. Обрано Президентом Віктора Януковича. У березні 1998 вибори нового складу Верховної Ради України вперше проводились за змішаною виборчою системою. За такою самою системою відбулися вибори народних депутатів у 2002 році. 26 березня 2006 року відбулися парламентські, чергові вибори за пропорційною системою. 30 вересня 2007 року – позачергові вибори до Верховної Ради за пропорційною системою.
Категорія: Мої статті | Додав: robik99 (01.01.2013)
Переглядів: 1102 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]