Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Бібліографічний покажчик літератури
Анотований бібліографічний покажчик літератури та підручників з правової освіти та правового виховання школярів наявних у шкільній бібліотеці

Бібліотекар Ревнівської ЗОШ I – III ст..
Опарієнко І. А.

2011 рік


Підручники та посібники з правознавства

1. Сутковий, В. А.
Правознавство ( практичний курс): Підруч. для 9 кл. ЗНЗ / В. Л. Сутковий. – К. : Генеза, 2009. – 216 С.
2. Пометун, О. І.
Правознавство ( практичний курс): Підруч. для 9 кл. ЗНЗ / О. І. Пометун. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 192 С.
3. Котюк, І. І.
Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. ЗНЗ. – К. : Генеза, 2002. – 320 С.
4. Гнатенко. П. І.
Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. ЗНЗ. – К. : ДД "Юрид. книга”, 2000. – 224 С.
5. Журавський, В. С.
Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. ЗНЗ. – К. : Юридична думка, 2004. – 424 С.
6. Усенко, І. Б.
Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. ЗНЗ / За заг. ред. І. Б. Усенка. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун”, 1997. – 416 С.: іл.
7. Гавриш, С. Б.
Правознавство: Підруч. для 10 кл. / С. Б. Гавриш та ін. – К.: Генеза, 2010. – 416 С.: іл.
8. Наровлянський, О.Д.
Правознавство: Підруч. для 10 кл. ЗНЗ ( рів. ст., ак. р. ). – К. : Грамота, 2010. – 232 С.: іл.
9. Наровлянський, О.Д.
Правознавство: Підруч. для 10 кл. ЗНЗ (проф. р.). – К.: Грамота, 2011. – 272 С.: іл.
10. Наровлянський, О.Д.
Правознавство: Підруч. для 10 кл. ЗНЗ (проф. р.). – К.: Грамота, 2011. – 392 С.: іл.
11. Сучасні підходи до організації навчання учнів на заняттях історії та правознавства: Навчально-методичний посібник (З досвіду роботи вчителів Київщини) / Автор та упор. І. П. Бондарук – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – 136 С.
12. Правознавство. Дидактичні матеріали (навчальний посібник) О.Д.Наровлянський - Юрінком, 2004.
13. Правознавство. Книга для вчителя: календарне планування та розробки уроків: О.Д. Наровлянський – Грамота, 2009.
14. Практикум з правознавства. О.Д.Наровлянський, Л.О.Лоха – Грамота, 2009.

Правова література

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Українська Правнича Фундація , 1998. – 53 С.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Українська Правнича Фундація, 1997. – 77 С.
3. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV станом на 1 січня 2006 року (Офіційне видання)– К.: Українська Правнича Фундація, 2006. – 123 С.
4. Конституція незалежної України: У 3 кн./ Під заг. ред..
Головатого. – К.: Українська Правнича Фундація, 2005.
5. Конституція України для школярів: Подарункове видання, К., 1998. – 55 С.
6. Основи конституційного ладу України: Навч. Посіб / А. М. Колодій та ін. – К.: Либідь, 1997. – 206 С.
У посібнику докладно коментуються основні положення Конституції
України. Головна увага приділяється принциповим засадам організацій
державного та суспільного ладу України. Видання включає термінологіч-
ний словник, список рекомендованої літератури, проблемні запитання.
Рекомендований для учнів ЗНЗ.
7. Беденко, М. В. Держава та конституція в очах дитини. – Вінниця: "Контингент-ПРИМ”, 1996. – 32 С.
Ця книга в легкій та доступній формі знайомить дітей з основними поло-
женнями Конституції України, ухваленої 28.06.1996.
Для дітей мол. та сер. шкільного віку.

8. Бібік, Н. М.
Зростаймо громадянами: розповідь про Конституцію України: Навч. посіб. – К.: Веселка, 2008. – 87 С.: іл.
У посібнику розглядаються загальні питання (що таке держава, демо-
кратія, громадянський обов’язок, права людини, нація, національні мен-
шини, закон, державні символи) і конкретні статті, передбачені для вив-
чення молодшими школярам.

9. Державний Гімн України: популярний історичний нарис / Упоряд. М.
П. Линник та ін. – К.: " Музична Україна”, 2006. – 55С.
10. Україна: структура влади й виборча система: Інформаційний буклет.
11. Паспорт: Інформаційне видання, 2010.
Ця книга розповідає про історію обліку населення України та світу,
створення паспортної системи, її адаптація до Міжнародних стандар-
тів, технічні характеристики та захисні елементи нового українського
паспорта, про національні традиції, які лягли в основу дизайну доку-
мента.

Дітям про їх права

1. Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей / Міністерство юстиції України. – 2-е вид., доп. – К.: Логос, 2001. –
Ч. 1 – 595 С.
Ч. 2 – 442 С.
До збірника включені державно-правові акти, що регулюють питання
соціально-правового захисту дітей. Розрахована на працівників закладів
освіти, культури, медицини, вчених, викладачів, аспірантів, студентів, а
також на широке коло громадян.
2. Конвенция о правах ребенка. – 19 С.
3. Перше звернення до дітей. Всесвітня декларація та План дій з її запровадження, прийняті на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей. – К., 2001. – 70 С.

4. Гавриш, С.
Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини: Книга для читання. – Х.: Веста: Вид.-во "Ранок”, 2004. – 160 С.
Ця книга допоможе у проведенні позакласних заходів з учнями по-
чаткових класів та учнів підліткового віку. У книзі розповідається
про різні епохи, держави, народи, становлення прав і свобод дитини.
5. Справжній друг// Все для вчителя. – 2011. - № 2.
6. Права дитини// Все для вчителя. – 2011. - № 2.
7. Пізнай себе// Все для вчителя. – 2011. - № 2.


Щоб не сталося біди
Завжди роби вибір на користь здоров"я та закону
1. Никитин, А.Ф.
Что такое правовая культура?: Книга для учащихся старших классов. – М.: Просвещение, 1988. – 112С.
2. Правове і превентивне виховання учнів. // Шкільна бібліотека. – 2010. - № 4. – С. 147 – 149.
3. Основні дитячі правопорушення// Все для вчителя. – 2011. - № 2
4. Формування навичок здорового способу життя, протидія вживанню психотропних речовин прекурсорів: Інформаційно-методичні матеріали для спеціалістів служб у справах дітей, працівників органів опіки та піклування, інших органів і служб, дотичних до вирішення проблем запобігання негативних проявів у дитячому середовищі. – К.: Видавничий дім "АДЕФ України”, 2009.
5. Профілактика вживання наркотичних засобів у дитячому та підлітковому середовищі: Інформаційно-методичні матеріали для спеціалістів служб у справах дітей, працівників органів опіки та піклування, інших органів і служб, дотичних до вирішення проблем запобігання негативних проявів у дитячому середовищі. – К.: Видавничий дім "АДЕФ України”, 2009.

6. Формування здорового способу життя молоді: (Навч.-метод. посіб)/ Т.В. Бондар та ін. – К.: Держ. інститут проблем сім’ї та молоді, 2005. – 116 С.: іл
7. Методичні рекомендації щодо гендерних особливостей формування здорового способу життя молоді. (Для фахівців). – К., 2005. – 27 С.
8. Пакин, Ю. В.
Диагностика и лечение наркомании (основы в популярном изложении). – К., 2002. – 64 С.
Мета видання – навчити батьків та педагогів ранньому розпізнанню людей, які
стали на шлях наркоманії, своєчасне прийняття заходів для їх адекватного лікуван-
ня та реабілітації. Описані найбільш вживані наркотики, методи діагностики, су-
часні засоби домашнього експрес-тестування на наявність наркотиків в організмі.
Детально викладені основні етапи лікування наркозалежності.
9. Правда про куріння та алкоголь: Інформаційне видання.
Звернення, безпосередньо, до дітей та підлітків. Написане у доступній формі.
10. Вагнер, Р. І.
Не кури. – К.: Здоров’я, 1987. – 32С.: іл. -
(Поради лікаря)
У брошурі в популярній формі розповідається про шкідливий вплив нікотину
на молодий та дитячий організм.
11. Фицула, М. Н.
Антиалкогольная воспитательная работа в школе. – К.: Рад. школа, 1984. – 104 С.
У посібнику висвітлюється методика антиалкогольної виховної роботи в школі.
Розрахована на вчителів, вихователів.
12 . Гурски, С.
Внимание – наркомания!. – М.: Медицина, 1988. – 144 С.
В книзі розкриваються особистістні причини виникнення даної хвороби.
Автор знайомить з проявами хвороби та заходами по боротьбі з нею.
13. Буянов, М. М.
Размышления о наркомании: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 80 С.
Відомий дитячий психіатр розповідає про суть наркоманії та її види, про фактори,
що її спричиняють, про методи профілактики та лікування.
Адресавана педагогам, батькам, широкому колу читачів.
14. Комар, В.В.
Алкоголізм, сім’я і спадковість. – 2-е вид. – К.: Здоров’я, 1981. – 24 С.
(Поради лікаря)
У брошурі розповідається про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я людини та
її майбутнє потомство. Показано, що алкоголізм завдає шкоди не тільки людяні,
але й сім’ї та суспільству. Висвітлені методи боротьби з алкоголізмом.
15. Генкова, Л. Л.
Почему это опасно? - М.: Просвещение, 1989. – 96 С.: ил.
В книзі розкривається загальна руйнівна дія нікотину, алкоголю та наркотиків на
організм людини. Адресована учителям, учням, батькам, вихователям з метою
профілактики шкідливих звичок у дітей.

Надзвичайні події
1. Надзвичайні події. // Позакласний час. – 2010. - № 10. – С.145 – 154.
2. Тільки факти. // Позакласний час. – 2010. - № 10. – С.155 – 157.
3. Надзвичайні новини. // Позакласний час. – 2010. - № 11. – с. 149 – 156.
4. Тільки факти. // Позакласний час. – 2010. - № 11. – с. 157 – 158.
5. Найцінніший дар – життя: сценарій // Позакласний час. – 2010. - № 11. – с. 37 – 40.
6. Надзвичайні події. // Позакласний час. – 2010. - № 12. – с.119 – 125.
7. Тільки факти. // Позакласний час. – 2010. - № 12. – с. 126 – 127.

Наукова та енциклопедична література на правову тематику
1. Іванов, В. М.
Історія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. -
Ч.2. – 2003. – 224 С.
У другій частині посібника висвітлюються процеси державно-правового
розвитку України від революції 1917 (у Петербурзі) року до сьогодення.
Зроблено історико-правовий аналіз складного розвитку Радянської України,
здійснено спробу систематизувати державно-правовий розвиток України
після 1991 року.
Для студентів, викладачів, вчителів, широкого кола читачів.
2. Андрейцев, В. І.
Наукові та науково-правничі школи. Стан та проблеми правового регулювання / В. І. Андрейцев. – К.: Знання, 2009. – 414 С.
Вперше в юридичній літературі досліджуюються методологічні та органі-
заційно-правові засади формування, легалізації та діяльності наукових та
науково-правничих шкіл в Україні.
Для науковців, керівників державних та наукових установ, юристів,
практиків, студентів, викладачів.
3. Кравчук, Л. М.
Держава і влада: Досвід адміністративної реформи. – К.: Інформаційно-видавничий центр "Інтелект”, 2001. – 192 С.
4. Порівняльне правознавство: (Теоретико-правове дослідження): Монографія / за заг. ред.О. В. Зайця та ін. – К.: Вид-во "Фенікс”, 2007. – 430 С.
Монографія присвячена проблемам порівняльного правознавства в умовах
глобалізаційних змін. У ній поєднані класичні точки зору з новими підхо-
дами та вимірами.
Розрахована на науковців, політиків, держ.діячів, аспірантів, студентів,
викладачів.
5. Батанов, О. В.
Конституційно-правовий статус територіальних громад і Україні: Монографія / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Концерн "Видавничий дім” Ін Юре”, 2003. – 512С.
У книзі висвітлені теоретичні основи конституційно-правового статусу
Територіальних громад, аналізуються теорії походження органів місцевого
Самоврядування.
Для науковців, державних та муніципальних службовців, викладачів та
Студентів, а також для широкого кола читачів.
6. Юридична енциклопедія: в 6 т./Редкол.: Ю.С.Шемшученко та ін.. – К.:Укр.енцикл., 2001.


Профілактика шкідливих звичок
Тематичний бюлетень

1. СНІД: знати, щоб жити.// Позакласний час. – 2009. - № 21 – 22. – с. 71 – 73.( шкідливі звички)
2. Наркоманія.// Позакласний час. – 2009. - № 21 – 22. – с. 139 – 152.
3. Україна та СНІД // Позакласний час. – 2007. - № 10. – с.107 – 110.
4. ВІЛ/СНІД та його профілактика // Все для вчителя. – 2008. - № 5. – с. 34 – 43.
5. Досвід боротьби зі шкідливими звичками // позакласний час. – 2008. - № 3. – с. 101 – 124.
6. Викрадач розуму – алкоголь // Позакласний час. – 2007. - № 3. – с. 72 – 75.
7. Досвід боротьби зі шкідливими звичками ( Куріння. Алкоголь) // Позакласний час. – 2007. - № 10. – с. 110 – 115, 116 – 120.
8. Дитяча залежність: хвороба чи наслідок? // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 2. – с. 147 – 149.
9. Історія тютюнопаління в Україні // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 4. – с. 133 – 139.
10. Шкідливі звички: наркоманія // Шкільна бібліотека. – 2006. -
№ 5. – с. 117 – 120.
11.Курити – здоров’ю шкодити. – с. 111 – 118.
12. Школа сприяння здоров’ю. // Позакласний час. – 2010. - № 9. – с.87 – 102.
Категорія: Мої статті | Додав: robik99 (04.12.2012)
Переглядів: 879 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]